Condiţii de utilizare

Firma Furnizoare de Informaţii şi de Consultanţă Ebuild Srl (E-Build) vă informează, ca vizitarea şi utilizarea paginii de web ebuild.ro (în continuare: Pagina) înseamnă totodată luarea la cunoştinţă şi acceptarea celor prezentate în prezentele Condiţii de utilizare.

Condiţia utilizării Paginii este ca să nu folosiţi informaţiile şi serviciile care se regăsesc acolo în nici un scop ilegal, sau în scop interzis de prezentele condiţii şi notificări. Nu puteţi utiliza serviciile sub nici o formă, care ar cauza avarierea, malfuncţia, supraîncărcarea sau deteriorarea serverelor E-Build, sau care ar împiedica pe ceilalţi vizitatori în utilizarea serviciilor.

E-Build nu poate garanta, ca accesul la Pagină va fi continuă sau fără erori. E-Build nu este răspunzător pentru acele daune, care sunt cauzate de nefuncţionarea corespunzătoare al Paginii, deranjamentul acestuia, inaptitudinea la utilizare, schimbarea neautorizată de către oricine ale datelor, virus de calculator, deranjament de linie sau de sistem.

E-Build îşi rezervă dreptul de a modifica Pagina oricând, sau sub orice formă, sau să desfiinţeze accesul parţial sau total al Paginii, sau să şteargă datele stocate fără notificarea prealabilă al vizitatorilor. E-Build îşi rezervă dreptul de a retrage oricând, fără notificare prealabilă posibilitatea de vizitare gratuită al paginii, sau să desfiinţeze serviciile.

Conţinuturile care sunt în spatele linkurilor (referirile) figurează pe Pagină, care se referă la alte pagini de internet (externe) nu aparţin sub redactarea E-Build, în consecinţă nu-şi asumă nici un fel de responsabilitate legate de acestea. Pagina conţine aceste linkuri doar în vederea confortului vizitatorilor, amplasarea lor nu generează nici un fel de responsabilitate.

Evident, E-Build face tot posibilul, dar nu-şi asumă răspunderea, ca informaţiile publicate pe Pagină să satisfacă deplin cerinţele şi aşteptările Dumneavoastră. E-Build în cursul elaborării conţinutului Paginii de regulă totdeauna procedează cu grija necesară, dar se poate întâmpla, ca informaţiile publicate pe Pagină să fie nepunctuale, sau să conţină erori. Vizitatorii Paginii iau la cunoştinţă, că este necesar verificarea detaliată ale informaţiilor înaintea utilizării lor. Pentru eventualele daune cauzate de utilizarea informaţiilor neverificate responsabilitatea îi revine exclusiv vizitatorului. E-Build nu poate fi tras la răspundere din cauza utilizării informaţiilor de pe Pagină, sau pentru daunele directe sau indirecte cauzate de lipsă de informaţii. E-Build exclude propria răspundere pentru orice daună cauzată de utilizarea informaţiilor aflate pe Pagină.

E-Build şi vizitatorii încearcă să rezolve litigiile cauzate de vizitarea Paginii, precum şi de utilizarea informaţiilor şi serviciilor pe cale amiabilă. În care acesta nu ar da rezultate în termen de 60 de zile, atunci vor trece la rezolvarea litigiilor pe cale juridică. Părţile pentru a rezolva litigiile de acest gen, în funcţie de competenţă se supun competenţei Judecătoriei Centrale de Sector din Pest, respectiv Judecătoriei Capitalei.

E-Build îşi rezervă dreptul la modificarea Condiţiilor de utilizare fără notificare prealabilă. În aceste cazuri ebuild.ro informează vizitatorii în cutia de mesaje din antet despre faptul modificării.

Utilizatorul prin utilizarea Paginii recunoaşte faptul, că a luat la cunoştinţă şi acceptă cele incluse în prezentele Condiţii de utilizare. Cu fiecare utilizare al Paginii recunoaşte, că acceptă în continuare după fiecare schimbare Condiţiile de utilizare modificate. Condiţia utilizării în continuare al Paginii este acceptarea Declaraţiei de protecţia datelor şi Declaraţiei privind drepturile de autor. Vă rugăm să studiaţi şi aceste documente cu atenţie. În cazul în care Dumneavoastră ni acceptaţi prevederile Condiţiilor de utilizare în vigoare, în Declaraţia de protecţia datelor sau în Declaraţia dreptului de autor, E-Build că atrage atenţia să părăsiţi imediat Pagina.

Cu întrebările, observaţiile Dumneavoastră legate de Condiţiile de utilizare, legate de Pagină sau de serviciile acestuia vă puteţi adresa către E-Build prin e-mail trimisă la adresa info@ebuild.ro.