Declaraţie de protecţie a datelor

Firma Furnizoare de Informaţii şi de Consultanţă Ebuild Srl (E-Build) gestionează datele utilizatorilor, care au ajuns în posesia lui prin intermediul utilizării serviciilor oferite prin pagina de internet ebuild.ro (în continuare: Pagina) conform legislaţiilor în vigoare, cu grijă şi atenţie sporită. Informaţiile urmează a fi stocare pe serverul E-Build. E-Build va proceda la procurarea, gestionarea, utilizarea şi furnizarea datelor utilizatorilor care au ajuns în posesia lui prin utilizarea Paginii în conformitatea cu cele specificate în prezenta declaraţie.

Informaţiile care urmează a fi colectate

E-Build poate colecta Informaţiile de Grup şi Personale legate de vizitatorii Paginii (în continuare: Utilizatori). În cazul în care Dumneavoastră dezvăluiţi oricare dintre datele personale, prin acesta vă daţi acordul, ca acesta să fie ţinut în evidenţă şi utilizat de către E-Build conform celor prezentate mai jos.

Informaţii de Grup: acele informaţii, care caracterizează obiceiurile şi celelalte modalităţi de manifestare ale Utilizatorilor, ca şi grup, dar care nu se referă la persoana Utilizatorului. Acest tip de informaţie de regulă se adună prin datele de trafic, şi poate include cookie-urile sau utilizarea adreselor IP. Utilizarea cookie-urilor se regăseşte detaliat la capitolul Adrese IP şi cookie-uri.

Informaţii personale: acele informaţii, pe care Utilizatorii furnizează benevol despre ei însuşi, şi care foloseşte la identificare, cum ar fi numele, adresa de e-mail, denumirea firmei, adresa şi numărul de telefon.

Utilizarea Informaţiile de Grup

E-Build poate colecta, stoca, poate da publicităţii, poate include în rapoarte, respectiv poate dezvălui sau utiliza prin alte metode Informaţiile de Grup, cu condiţia să nu identifice prin acestea persoana unor Utilizatori. E-Build nu stabileşte conexiuni între Informaţiile Personale şi Informaţiile de Grup colectate.

E-Build poate utiliza Informaţiile de Grup la:
- la realizarea analizelor statistice despre caracteristicile colective şi despre comportamentul Utilizatorilor,
- să măsoare comportamentul vizitatorilor legate de anumitele domenii ale Paginii,
- să simplifice şi să mărească eficacitatea utilizării,
- să diagnostizeze eventualele probleme legate de servicii,
- să evalueze eficacitatea Paginii, şi să îmbunătăţească conţinutul acestuia,
- să-şi dezvolte produsele,
- să administreze şi să urmărească Pagina.

E-Build poate folosi Informaţiile de Grup colectate şi la informarea partenerilor săi despre numărul acelor vizitatori, careu au vizualizat unele elemente de conţinut şi/sau au accesat acestea. În cursul acestor procese E-Build nu furnizează Informaţii Personale partenerilor săi.

Utilizarea Informaţiilor Personale

E-Build colectează Informaţii Personale numai în cazul în care acestea îi sunt puse la dispoziţie in mod expres şi benevol. Colectarea Informaţiilor Personale se poate efectua în următoarele situaţii, utilizarea acestora se poate efectua prin următoarele modalităţi:

- furnizarea necesară de date: E-Build dezvăluie fără acord Informaţiile Personale doar în cazurile, când este obligat de lege la acesta, sau dacă consideră de bună credinţă, în vederea să
- respecte prevederile legale sau să colaboreze cu un proces juridic,
- protejeze drepturile sau proprietatea E-Build,
- valideze Condiţiile de utilizare ale ebuild.ro,
- procedeze în acele cazuri urgente, în care trebuie să protejeze siguranţa colectivă sau personală al Utilizatorilor.
- utilizarea unor servicii ale Paginii (întrebări legate de proiect, înregistrarea proiectelor) este legată de înregistrare. În cursul înregistrării E-Build solicită Informaţii Personale de la Utilizator. Prin utilizarea serviciilor, Utilizatorul contribuie ca Informaţiile Personale specificate acolo să fie folosite de E-Build în următoarele scopuri:
- întrebări legate de proiect: evidenţa întrebărilor legate de proiect, răspunsul la întrebare, pentru ţinerea legăturii cu cel care întreabă;
- înregistrarea proiectului: evidenţa proiectului, transmiterea datelor participantului la proiect către beneficiarii serviciului de informare E-Build, la coordonările legate de acestea;
- dacă Utilizatorul intră în contact cu E-Build, acesta va ţine evidenţa corespondenţa. În cazul în care Utilizatorul efectuează corespondenţa cu E-Build prin e-mail, adresa lui de e-mail va fi înregistrat în evidenţă, dar acesta va fi folosit doar în cazurile şi prin modalităţile permise de prezenta Declaraţie de protecţia datelor.

Partajarea Informaţiilor Personale

E-Build nu va vinde, sau divulga către terţi fără acordul Utilizatorului Informaţiile Personale, doar în cazurile permise de către prezenta Declaraţie de protecţia datelor.

Siguranţa datelor

Informaţiile colectate vor fi stocate de către E-Build în medii care funcţionează în siguranţă, care nu pot fi accesate în mod public. Toţi lucrătorii E-Buildului cunosc politica de siguranţă şi de protecţia datelor ale E-Buildului, şi protejează în mod devotat siguranţa datelor Utilizatorilor. Deşi E-Build aplică metodele generale obişnuite în vederea protecţiei datelor Utilizatorilor, nu poate garanta siguranţa perfectă ale Informaţiilor Personale, respectiv al comunicaţiei personale. De exemplu dacă o terţă parte interceptează ilegal transmiterea de date, sau accesează datele stocate. E-Build nu răspunde pentru procurarea, utilizarea, schimbarea sau abuzul sub orice formă al datelor transmise către el sau de el, respectiv al datelor stocate de el de către terţe persoane care procură aceste date ilegal – de exemplu accesând ilegal canalul de transmiterea datelor sau prin spargerea serverului – sau din greşeala Utilizatorului.

Linkuri care trimit către alte pagini de web

Pagina conţine linkuri (referiri), care fac trimiteri către alte pagini de web. Politica de protecţia datelor prezentat în prezenta declaraţie se referă exclusiv pentru domeniul ebuild.ro, legat de acesta se referă la E-Build. E-Build nu-şi asumă nici un fel de responsabilitate pentru conţinutul altor pagini de web, respectiv pentru politica lor de protecţia datelor. E-Build îndeamnă Utilizatorii să fie prudenţi, când părăsesc Pagina, şi să studieze amănunţit politica de protecţia datelor ale paginilor de web, pe care le doreşte să le viziteze.

Adrese IP şi cookie-uri

E-Build utilizează adresa IP ale utilizatorilor pentru
- administrarea Paginii,
- exploatarea eventualelor probleme legate de Pagină,
- pentru identificarea (ne personală) ale Utilizatorilor,
- ca să procure date statistice,
- identificarea utilizatorilor ilegali,
- protecţia împotriva e-mailurilor nedorite (spam-uri)

E-Build poate utiliza cookie-uri. Cookie-urile sunt fişiere de texte, care sunt plasate pe calculatorul vizitatorilor de către serverii web. Cookie-urile nu pot fi utilizate pentru lansarea programelor şi nu sunt capabile să infecteze cu viruşi calculatoarele. Cookie-urile sunt emise în mod expres către câte un Utilizator, şi acestea pot fi citite doar de serverii web, care sunt sub acelaşi domain (domeniu), ca şi serverul web, care le-a emis. Scopul cookie-ului este acela, ca să semnaleze serverului web, că Utilizatorul a mai vizitat pagina respectivă de web. Cookie-urile oferă posibilitatea pentru E-Build să urmărească cât de des vizitează Utilizatorii Pagina, şi ce activităţi desfăşoară acolo. În acest fel E-Build poate urmării câţi vizitatori şi cu ce scop au vizitat Pagina. Utilizatorul poate opta, dacă permite sau nu utilizarea de cookie-uri. În configurarea de bază al majorităţii browserilor cookie-urile sunt permise, dar Utilizatorii de regulă pot modifica configuraţia browserului şi pot bloca cookie-urile. Dacă nu permiteţi utilizarea cookie-urilor, nu neapărat veţi putea utiliza integral serviciile Paginii.

Ştergerea datelor

În cazul în care doriţi ca E-Build să şteargă anumite date ale Dumneavoastră, trimiteţi un e-mail pe adresa info@ebuild.ro. În scrisoare să prezentaţi în detaliu, care sunt datele pe care doriţi să fie şterse. E-Build – prin respectarea limitelor impuse de lege – şterge datele, şi printr-un e-mail de răspuns confirmă modificarea.

Modificarea Declaraţiei de protecţia datelor

E-Build ocazional împrospătează Declaraţia de protecţia datelor, în aceste cazuri ebuild.ro informează vizitatorii în cutia de mesaje din antet despre faptul modificării.

Acceptarea Declaraţiei de protecţia datelor

Utilizatorul prin utilizarea Paginii recunoaşte faptul, că a luat la cunoştinţă şi acceptă cele incluse în prezenta Declaraţi de protecţia datelor. Cu fiecare utilizare al Paginii recunoaşte, că acceptă în continuare după fiecare schimbare Declaraţia de protecţia datelor modificată. În cazul în care Utilizatorul nu acceptă cele incluse În Declaraţia de protecţia datelor în vigoare, E-Build îi atrage atenţia să părăsească imediat Pagina. Condiţia utilizării în continuare al Paginii este acceptarea Condiţiilor de utilizare şi Declaraţiei privind drepturile de autor. Vă rugăm să le studiaţi şi pe acestea cu atenţie!

E-Build depune toate eforturile raţionale în vederea siguranţei datelor Utilizatorilor, cu toate acestea aşteaptă confirmarea Utilizatorilor la adresa info@ebuild.ro, în cazul în care ar sesiza, ca oricare dintre punctele prezentei declaraţii nu ar fi respectate.